ร่วมงานกับเรา

Koriico.com โครีโค่ ดอท คอ กลุ่มธุรกิจ Ecommerce, Website สินค้าสุขภาพ และความงาม ภายใต้บริษัท 88 Graphic House Co., Ltd. เปิดรับสมัคร เพื่อนร่วมงาน ตำแหน่ง และ รายละเอียดตามด้านล่างนี้ค่ะ

1.) Buyer  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ – 2 ตำแหน่ง *ด่วน
2.) Digital Marketing Expert เจ้าหน้าที่โฆษณาและการตลาดออนไลน์ 

3.) Graphic Designer พนักงานออกแบบกราฟฟิค (Middle Weight -Senior)
4.) Design Director หัวหน้าแผนกกราฟฟิค
5.) Web Developer (Middle Weight – Senior)


 

1.) Buyer  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ – 2 ตำแหน่ง *ด่วน

กลุ่มสินค้า เครื่องสำอาง, ยา/เภสัชกรรม , health&beauty ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, เครื่องสำอางเกาหลี
– Senior 1 ตำแหน่ง
– Admin 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบการติดต่อ suppliers หาสินค้าที่น่าสนใจมาขายในร้าน
2. เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า
3. จัดการด้านการขาย  กำหนดหมวดหมู่สินค้า จัดโปรโมชั่น และส่งเสริมการขาย ผ่านช่องทาง online
4. ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เช่นแผนกการตลาด บัญชี ฯ
5. บริหารสต๊อกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปรับปรุงระบบการทำงานการจัดซื้อให้เป็นมาตรฐานสากล

คุณสมบัติ
1. เพศหญิง หรือ ชาย มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
2. วุฒิปริญญาตรีสาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในด้านการจัดซื้อ อย่างน้อย 2 ปี
4. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก และ กลุ่มสินค้า health & beauty จะเป็นข้อได้เปรียบ
5. มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองและประสานงาน อัธยาศัยดี กระตือรือร้น
6. ภาษาอังกฤษพอใช้ได้ ภาษาเกาหลีหรือจีน เป็นข้อได้เปรียบ
7. ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม office คล่อง

สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ประกันสุขภาพ+ประกันอุบัติเหตุ(ประกันภัยกลุ่ม)
– ตรวจสุขภาพประจำปี วันหยุดประจำปี
– สันทนาการประจำปี
– โบนัสประจำปี(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

ผู้สนใจ สามารถส่ง Portfolio ผลงาน พร้อมหลักฐานการสมัครงาน มาที่
คุณ ทัศนีย์ E-mail : fon.tatsanee@88graphichouse.com
หรือ โทร. 02 860 6169 เวลา 9.00-18.00 วันจันทร์ – ศุกร์


 

2.) Digital Marketing Expert เจ้าหน้าที่โฆษณาและการตลาดออนไลน์

จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน
– วางแผนจัดทำสื่อ และดูแลตารางโปรโมทโฆษณาช่องทาง Social Media
– จัดทำโฆษณาผ่าน Social Media ในงบประมาณที่กำหนด และได้ประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติ
– ชำนาญการใช้สื่อออนไลน์ และ การทำการตลาดผ่าน Social Media
– สามารถใช้ Ad Manager, สร้าง Saved Audience, Lookalike
– เข้าใจแล้วรู้จักเลือกใช้ Ad Objectives; Reach, Engagement, Video View, Canvas, Product catalog, Conversion
– สามารถวิเคราะห์ สินค้า และ กลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ
– มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
– หากมีประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจ Health and Beauty จะพิจรณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ประกันสุขภาพ+ประกันอุบัติเหตุ(ประกันภัยกลุ่ม)
– ตรวจสุขภาพประจำปี วันหยุดประจำปี
– สันทนาการประจำปี
– โบนัสประจำปี(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

ผู้สนใจ สามารถส่ง Portfolio ผลงาน พร้อมหลักฐานการสมัครงาน มาที่
คุณ ทัศนีย์ E-mail : fon.tatsanee@88graphichouse.com
หรือ โทร. 02 860 6169 วเวลา 9.00-18.00 วันจันทร์ – ศุกร์3.) Graphic Designer พนักงานออกแบบ (Middle Weight – Senior)

*กลุ่มธุรกิจ Ecommerce, Website สินค้าสุขภาพ และความงาม

จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน
คิดสร้างสรรค์ และออกแบบสื่อ เพื่อการตลาด ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ในระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ
– Good Team Player ทำงานเป็นทีมได้ดี
– มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2-5 ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป สาขาออกแบบ หรือ ที่เกี่ยวข้อง
– มีความสนใจด้านแฟชั่น สุขภาพ และความงาม
– คล่องโปรแกรมตระกูล Adobe โดยเฉพาะ Photoshop และ Illustrator
– มีประสบการณ์ในธุรกิจ E-Commerce จะพิจรณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ประกันสุขภาพ+ประกันอุบัติเหตุ(ประกันภัยกลุ่ม)
– ตรวจสุขภาพประจำปี วันหยุดประจำปี
– สันทนาการประจำปี
– โบนัสประจำปี(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

ผู้สนใจ สามารถส่ง Portfolio ผลงาน พร้อมหลักฐานการสมัครงาน มาที่
คุณ ทัศนีย์ E-mail : fon.tatsanee@88graphichouse.com
หรือ โทร. 02 860 6169 วเวลา 9.00-18.00 วันจันทร์ – ศุกร์


 

4.) Design Director หัวหน้าแผนกกราฟฟิค

จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน
– คิดสร้างสรรค์ และออกแบบสื่อ เพื่อการตลาด ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ในระยะเวลาที่กำหนด
– ประสานงานกับฝ่ายการตลาด วางแผนตารางงาน บริหารเวลา และคุณภาพของมีเดียให้ได้มาตรฐาน
– บริหารทีมงานงานภายใต้ Department ของตนเองให้ได้ประสิทธิภาพงานสูงสุด

คุณสมบัติ
– Good Team Player ทำงานเป็นทีมได้ดี
– มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป สาขาออกแบบ หรือ ที่เกี่ยวข้อง
– มีความสนใจด้านแฟชั่น สุขภาพ และความงาม
– คล่องโปรแกรมตระกูล Adobe โดยเฉพาะ Photoshop และ Illustrator
– มีประสบการณ์ในธุรกิจ E-Commerce จะพิจรณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ประกันสุขภาพ+ประกันอุบัติเหตุ(ประกันภัยกลุ่ม)
– ตรวจสุขภาพประจำปี วันหยุดประจำปี
– สันทนาการประจำปี
– โบนัสประจำปี(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

ผู้สนใจ สามารถส่ง Portfolio ผลงาน พร้อมหลักฐานการสมัครงาน มาที่
คุณ ทัศนีย์ E-mail : fon.tatsanee@88graphichouse.com
หรือ โทร. 02 860 6169 วเวลา 9.00-18.00 วันจันทร์ – ศุกร์


5.) Web Developer (Middle Weight – Senior)

จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน
– พัฒนาเว็บไซต์ระบบ WordPress + Woocommerce ทั้ง Front-end / Back-end
– ปรับปรุงและแก้ไขระบบเว็บไซต์ รวมถึงระบบ iT ต่าง ๆ เพื่อ support งานภายในบริษัทได้

คุณสมบัติ
– มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 3 ปี
– วุฒิการศึกษา จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน IT, Computer Science หรือ Computer Engineering.
– สามารถเขียน WordPress Plugin และ Theme ได้
– มีความรู้ Programming languages (PHP, MYSQL, UNIX, JS, HTML, CSS)
– สามารถที่จะดูและ Linux server ได้ในเบื้องต้น
– การใช้โปรแกรม Graphic ต่างๆ เพื่อใช้ในการทำเว็บไซต์
– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ประกันสุขภาพ+ประกันอุบัติเหตุ(ประกันภัยกลุ่ม)
– ตรวจสุขภาพประจำปี วันหยุดประจำปี
– สันทนาการประจำปี
– โบนัสประจำปี(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

ผู้สนใจ สามารถส่ง Portfolio ผลงาน พร้อมหลักฐานการสมัครงาน มาที่
คุณ ทัศนีย์ E-mail : fon.tatsanee@88graphichouse.com
หรือ โทร. 02 860 6169 วเวลา 9.00-18.00 วันจันทร์ – ศุกร์